Over (kerkelijk) leiderschap en (geestelijke) autoriteit, met oog voor de oorsprong, ontwikkeling en gevolgen van (dis)functioneel leiderschap.

Tag Archive for: leiderschap

Is ‘Gij zult niet oordelen’ het verkapte 11e gebod? Jezus confronteerde religieuze leiders. Johannes de Doper, Stefanus, Paulus, wonden er ook allemaal geen doekjes omheen. Toch lijkt er een ongeschreven wet te zijn onder gelovigen om ‘in-de-liefde’ te blijven en vooral niet te oordelen.
Maar wat nu als de wereld je juist daarvoor op de vingers tikt?

In de VPE lag een voorstel om de bestuursconstructie te vervangen door een zogenaamd bedieningenmodel (‘apostolisch model’). Gemeenteleden van VPE-gemeenten konden slechts gissen naar de reden en de implicaties voor eigen gemeenten van zo’n wending. Een artikel ter analyse van dit zo geclaimde ‘apostolisch model’.