Schrijfwerk

‘n Blog met bezieling, belevenissen & Bijbel-brainwaves

Als in de dagen van Noach en Lot

Wetenschappers is het gelukt een stabiel embryo van een makaak-aap en een mens te ontwikkelen. Een gevaarlijke mix van nobele intenties en grensverleggende nieuwsgierigheid met een apocalyptisch tintje. Daarmee zijn we letterlijk weer terug bij af. Opnieuw schuwt de mens niet meer het beeld van de Schepper te kruisen met dieren. De Heere Jezus waarschuwde ons al.
19/04/2021/by Benaiah .

God denkt niet zoals je denkt dat Hij denkt

Bij de start van de Hagenpreken podcast ben ik bij het belangrijkste begonnen: het verstaan van Gods stem. Gewoon omdat, hoewel ik zelf al jarenlang gefascineerd ben door de Bijbel, de kennis van het boek belangrijk is, maar niet zo cruciaal als het contact met de Auteur.
07/03/2021/by Benaiah .

Als er één schaap over de dam is… komt de Herder eraan?

Corona heeft wat normaal was herdefinieerd: angst voor lijden en dood krijgt voorrang op reserve naar genetische modificatie. Vaccins met nano- en Crispr-technologie bieden legale, transhumanistische mogelijkheden. Maar wat zet Adam 2.0 in werking?
04/01/2021/by Benaiah .

Sinterklaasje kom (toch maar) binnen met je knecht?

Sinterklaas is een waar strijdtoneel geworden waarop ieder vooral zijn belangen lijkt te verdedigen: Nederlanders met een migratieachtergrond willen geen fout feest waarin slavernij wordt geëtaleerd. Nederlanders die zich door migratie-invloeden beroofd voelen van een stukje Nederlandse traditie willen hun Sinterklaasbundel niet herschrijven. Zwartkijkers?
02/12/2017/by Benaiah .

Oordeel zelf

Is 'Gij zult niet oordelen' het verkapte 11e gebod? Jezus confronteerde religieuze leiders. Johannes de Doper, Stefanus, Paulus, wonden er ook allemaal geen doekjes omheen. Toch lijkt er een ongeschreven wet te zijn onder gelovigen om 'in-de-liefde' te blijven en vooral niet te oordelen.
Maar wat nu als de wereld je juist daarvoor op de vingers tikt?
06/11/2017/by Benaiah .

Vrijkaartje?

Een duit in het zakje van de emotioneel beladen homofiliediscussie in de kerk. We zien aan weerszijden van de loopgraven een veelvoud aan Bijbeltje-prik argumenten. Dat kriebelt theologisch bij mij. Vooral omdat er aandacht is voor mensen die uit de kast komen, terwijl degenen die achter het behang zitten blijven worstelen…
10/09/2017/by Benaiah .

Als bedieningen willen besturen

In de VPE lag een voorstel om de bestuursconstructie te vervangen door een zogenaamd bedieningenmodel (‘apostolisch model’). Gemeenteleden van VPE-gemeenten konden slechts gissen naar de reden en de implicaties voor eigen gemeenten van zo'n wending. Een artikel ter analyse van dit zo geclaimde 'apostolisch model'.
18/11/2016/by Benaiah .

Scribing

SAINT K9® PUBLICATIES

Leven om te geven

Een leerzaam, uitdagend en praktisch boek, om handen en voeten te geven aan je rentmeesterschap. Voor jezelf, je gezin,  jouw gemeente of organisatie.

Met de Bijbel in de hand en puttend uit eigen lessen en ervaringen van de afgelopen twintig jaar, neem ik je mee langs thema’s als identiteit, relaties, geld, goed en rentmeesterschap.

Lees over jouw mooie opdracht om als discipel van Jezus Christus het spoor van de Vader na te laten in deze wereld. Een spoor van vergeving, genezing, bevrijding én voorziening. God verlangt ernaar Zijn Vaderhart te openbaren aan Zijn schepping. En als Zijn rentmeesters mogen we uitdelen, zegenen, zaaien en oogsten.

Hoewel er in dit boek heel wat heilige koeien op het gebied van tijd, geld, voorspoed, tienden en offers aan de barbecue worden toevertrouwd, klinkt in alles de passie door voor het navolgen van Jezus’ voorbeeld: de bereidheid om ten koste van jezelf leven te geven aan anderen. Een ontdekkingsreis waarin je gaat zien dat leven-met-een-gat-in-je-hand een veel rijkere betekenis heeft dan wij er vaak aan geven…

DIT BOEK IS EEN WEGGEVERTJE

Nee letterlijk: in samenwerking met Stichting All 4 One hebben Uitgeverij Gideon en auteur Benaiah besloten de opbrengst van dit boek te doneren herbouw en het onderhoud van een door een aardbeving getroffen weeshuis in Dhading, Nepal!

Koop het boek via de Gideon site: dan weet je zeker dat het maximale bedrag goed terecht komt.

Analysis

SAINT K9® RESEARCH

KERKKATER — een onderzoek voor de Londonse Universiteit van Roehampton naar de effecten van ‘Post Traumatic Church Syndrome’ en de implicaties voor leiderschap.

Er is redelijk wat (kwantitatieve) research gedaan naar kerkverlating (lees: statistieken), maar weinig (kwalitatief) onderzoek gepubliceerd voor de niet-academische lezers als het gaat om redenen dat mensen hun kerk en/of christelijke gemeenschap vaarwel-zeggen.

Tot dusver was de mogelijke impact van (on)vrijwillige kerkverlating nooit wetenschappelijk in kaart gebracht, noch potentieel traumatische effecten. 

Het (nood)gedwongen verlaten van je kerk/gemeente heeft echter reële, aantoonbare gevolgen. Vooral gewetensbezwaar en conflicten met gemeenteleden of leiderschap (t.a.v. doctrine, integriteit, controle, etc.) lijken hierin een rol spelen.

Dit onderzoek toont aan dat (nood)gedwongen kerkverlating zowel een geestelijke, een psychologische, ja zelfs een fysieke uitwerking heeft in het leven kerkverlaters.