Zwartepieten over onze-lieve-Heer

Het beeld van God als onze-lieve-Heer en Vader is veruit favoriet boven Hem als Heer en Rechter over de schepping. Geen wonder dat de vreze-des-Heren daarmee ook een beetje is ondergesneeuwd.

Toch overkomt de Schepper daarin het tegenovergestelde van Sinterklaas, die voorheen louter en alleen de grote kindervriend was, maar tegenwoordig aan karaktermoord onderhevig is.

Dit keer een politiek incorrecte aflevering waarin Benaiah, geheel on-woke, een lans breekt voor Nicolaas uit Myra en de zwartepietendiscussie omleidt naar de essentie van wat het Sinterklaasfeest levend houdt onder kinderen: Hij bestaat… en het kán: een lieve, goede Heer.

  • Bijbelpassages: Fil. 2:12-16; Heb. 12:29; Joh. 15:14; 1 Kor. 7:21-24; Kol. 3:22; Kol. 4:1; Mar.10:45; Joh. 15:15; Gal. 4:7; Matt. 16:18; Fil. 1:15-19.
  • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com