Vaders weten: God doet ‘iets’…

Voor alles is een seizoen. Daarom in deze laatste aflevering van seizoen 2 van Hagenpreken, een blik op wat vaderschap als ultieme reflectie van het volwassen beeld van Christus kenmerkt.

Vaders kijken terug en vertrouwen vooruit. Aan de ene kant vergroot dit hun inlevingsvermogen naar anderen. Aan de andere kant vergroot het vooral ook hun vertrouwen in de goedheid van God.

Het vermogen God aan het werk te zien in het verleden, kenmerkt het geestelijke groeistadium van vaderschap. Maar ook, ongeacht omstandigheden in het heden, dat ze blijven geloven dat de Schepper ‘iets nieuws’ aan het doen is voor de toekomst.

  • Bijbelpassages: 1 Joh. 2:12-14; 1 Pet. 5:10; Ex. 3:13-14; Ps. 31:16; Ex. 33:18-19; Jer. 29:11; 15:14-18; Jes. 43:18-19; Pred. 3:1-8, 11; 1 Kor. 2:9-10; Genesis 50:20.
  • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com