Hoop is een anker. Geen staatslot.

Hoop is een fundamenteel onderdeel van het opgroeien in Gods Koninkrijk. Hoop doet leven. Dat weet iedereen. Maar wat is hoop? En wat is het niet?

Vandaag de dag laten velen hun hoop varen naarmate gebedsverhoring of zegen uitblijven. De VTC — de Vereniging van Teleurgestelde Christenen — is er groot mee geworden. Ook kerken en (mede)christenen slaan vaak verwachtingen de grond in. Dan maakt het langgerekt hopen het ziek.

Toch gaat hopen verder dan wensen. Hoop houdt zich vast aan iets wat je niet kan zien, maar wat wel genoeg houvast geeft voor je ziel om juist niet te wanhopen.

Benaiah laat je het verschil zijn tussen Bijbelse verwachting en wishful thinking. En hoe verdrukking hoop juist kan versterken, zodat het zijn werk doet als een anker als het stormt in je leven.

  • Bijbelpassages: Mt. 24 en Mk 13, 1 Joh. 4:8; Zef. 3:17; Spr. 4:23; 13:12; Joh. 14:6; Ps. 38:16; 39:8; 43:6; Rom. 5:2-5; 8:18-25; Heb. 6:19; 11:1; Ps. 130:5-6; Lk. 21:34-36; Rom. 15:4; Ps. 28:1.
  • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com