Hoe je een ander IN de droom helpt

Gods manieren om tot ons te spreken, zijn beyond our wildest dreams! Zo onvoorspelbaar als ons leven kan zijn, zo verrassend kan Hij dingen duidelijk maken in en door dromen.

In deze tweede aflevering geeft Benaiah een aantal concrete do’s en don’ts voor het helpen van anderen om hun dromen te verstaan. En wat wat praktische handgrepen hoe je stapsgewijs een droom onder de loep kan nemen om tot een betekenis te komen.

Ook deelt hij hoe een droom met een ‘tijdsslot’ bezegeld kan worden met een nachtvisioen die tijd en ruimte overstijgt.

 | Bijbelpassages: Pred. 5:2; Klaagl. 9:11; 1 Kor. 13:9; Dan. 1:17; Spr. 20:5; Dan. 4.

 | Meer info: https://saintk9.com