Het bloed van de Eeuwige Vader bepaalt jouw ID

Een nieuw jaar. Nieuw bloed. Dit keer een extra lange aflevering waarin duidelijk wordt op welke manier God in Zijn rol als Vader jouw identiteit vormt en bevestigd.

Vanaf de hof van Eden tot de de hof van Getsemane, tot uiteindelijk de spreekwoordelijke hof-van-heden, klinkt de stem van de Schepper door in het bloed waar Hij leven in blies. Niet dat wij een complete bloedtransfusie hebben gekregen, maar wel dat wij aanspraak mogen maken op het bloed van het Lam waardoor een Eeuwig Verbond tot stand kwam dat afrekende met ons verleden, ons heden bekrachtigde en onze toekomst overwinnend verzegelde.

  • Bijbelpassages: 1 Joh. 2:12-14; Gal. 3:28-29; Psalm 139: 13-14; Lev.17:11; Heb. 13:20-21; Openb. 12:10-11; Ps. 31:16; Openb. 13:8; Gen. 2:7; Rom. 8:11; 2 Kor. 3:6; Gen. 4:10; Joh. 1: 1-14; 1 Kor. 15:45; Heb. 1:3; Lk. 22:43-44; Lk. 22:63; Jes. 50:6; 52:14; Fil. 2:13; Jes. 52:14; Ps. 139:14; Jes. 53:5; Jes. 29:11; Ps. 116:8; Efe. 3:15
  • Info & Sponsoring: https://saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen of opmerkingen: podcast@saintk9.com