Christenen zijn eigenlijk hele foute mensen. Is nog hoop?

In de chaos van deze laatste dagen is het vaak ieder-voor-zich-en-God-voor-ons-allen. En de coronacrisis hield ons de spiegel voor dat zelfs de kerk daar prima mee kon leven. Maar hierdoor nam de eenzaamheid en depressie toe. Want vrienden zijn toch écht wat anders als volgers.

Toch had God vanaf het begin een wij-gevoel in gedachten. Een heuse, wereldwijde fellowship die Hem zou voorleven aan anderen.

Maar ja, de wereld om ons heen heeft nu niet bepaald een hoge pet van christenen op. Op Schrift hebben we dan wel de rijkdom van Christus; in praktijk blijken we een hopeloze persiflage neer te zetten van onze Schepper.

Is er nog hoop? Voor ons? Voor de wereld die snakt naar mensen waar ze van op aan kunnen?

In een wat minder gestructureerde aflevering, reflecteert Benaiah op hoe een eeuwenlang geheim de sleutel geeft tot de hoop die we mogen vertolken naar de wereld om ons heen. Want wie is er nu eigenlijk écht ‘een goed mens’?

  • Bijbelpassages: Joh. 10:14-16; Mt. 25; Kol. 1:27; Mk. 4:11; Ef. 3:13-14; Efe. 3:8-11; Kol. 1:26-27; Mt. 19:17; Rom. 3:23; Joh. 14:23; Ef. 5:27; Fil. 2:13; Gen. 1:26..
  • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
  • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com