‘Wil je mensen leren kennen? Dan moet je hun portemonnee aanraken.’ Dat was oma’s vertaling van wat Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar is je hart.’

Benaiah haakt dit keer in op een onbesproken taboe in de kerk: geld. En dan niet in het algemeen. Nee, jouw geld. En hoe je er in Gods Koninkrijk mee omgaat, eigenlijk veel meer vertelt of je hart er inzit of niet.

 • Bijbelpassages: Deut. 8:18; Gen. 12:1-3; Mk. 14:7; Ex. 19:5; Mt. 6:19-21; Lk. 12:13-21; 1 Kor. 6:7; Hand. 2:44-45; Mt. 6:2-4; Kon. 10:14-16; Mk. 12:42; Mk. 10:17-27.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

N.B. EXTRA LANGE AFLEVERING.

Nieuwe, jonge bedieningen zorgen voor veel reuring in Nederland momenteel. Gebaande voorspoedspaadjes worden met nieuwe voeten getreden. Aloude ergernissen laaien opnieuw op. Een kamp bepleit de zegen van Abraham als de natuurlijke bonus van het Evangelie in de vorm van health & wealth. Het andere kamp ziet gevaren in deze benaderingswijze en zegt een natuurlijke uitleg van geestelijke zaken te bestrijden.

Boeiend genoeg voeren beide kampen de Galatenbrief als bewijsmateriaal. Maar terwijl de prosperity pot net zo prat gaat op correcte exegese als de apologetische ketel die ze juist het tegendeel verwijt, doet Benaiah een alternatieve duit in het zakje. Want de zogenoemde ‘zegen van Abraham’ blijken meerdere beloften te bevatten, aldus Paulus.

De hamvraag blijft: Waartoe dienen de beloften van God aan Abraham? En waar zijn wij als Abrahams nageslacht eigenlijk erfgenaam van geworden? (Gal. 3:29)

 • Dan. 2:21; Rom.9:13; 1 Cor. 9:24; Gal. 3:26-29; Ex. 19:5; Gen. 22:16-18; Gen. 26:13-14; Gal. 3:7-9; Gen. 13:2; Gal. 3:13-14; 6:8; Gen. 2:11-12; 1 TIm. 6:10; Hand. 10:1-4; Joh. 5:14; Jud. 1:3; Gal. 3:15-16; Gal. 4:7; Kol 1:12-14, 26-27; Efe. 1:17-18; Gal. 3:16; Deut. 8:18; Gen. 12:1-3; Gal. 2:10; 5:13-14; 6:9-10; Jac. 1:27.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Voor veel mensen is het Evangelie teruggebracht naar een Jip-en-Janneke uitleg: God is goed. Wij maakten er een puinhoop van. Dat kunnen we niet meer goed breien. Dus kwam Jezus. Die betaalde de prijs. En als wij dat dankbaar aannemen (en niet net doen alsof we het toch kunnen fixen), gaan we straks lekker naar de hemel. Eind goed, al goed. Of zoiets…

Maar wat als de Schepper ook aan deze kant van de eeuwigheid iets meer in gedachten had wat blijde boodschap betreft, dan simpelweg een exit ticket?

Dit keer laat Benaiah zien waarom wij deel zijn van het verbond dat God sloot met Abraham. En wat onze over-over-over-over-grootvader in het geloof dan voor functie had buiten luiers verschonen als eeuweling. En vreemd genoeg heeft dat alles te maken met jouw bankrekening — maar niet met jouw saldo.

 • Ex. 19:5; Gal. 3:6-9; Gal. 3:29; Deut. 8:18; Gen. 12:1-3; Mt. 4:4; Op. 12:11; Rom. 8:32; 2 Kor. 9:8; Spr. 10:22
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Als je naar alle alle onrecht, pijn, ellende, tekort en vervuiling van onze wereld kijkt, is doemdenken gemakkelijk. Net als de Schepper verwijten dat Hij het zover heeft laten komen. Waarom greep Hij al niet veel eerder in?!

Toch schijnt er in deze puinhoop licht. Namelijk, de schat van God: mensen die Hem vertrouwen en zijn verbond houden (Ex. 19:5).

Voortbouwend op de vorige aflevering, laat Benaiah jou zien wat de kracht is van eeuwige verbonden die de Schepper van hemel en aarde met de mens sloot. Tot wel zeven keer toe! En daar plukken wij steeds nog de vruchten van. En die zijn niet allemaal zuur. Want een verbond is zoveel meer dan een simpele overeenkomst.

Een opmaat naar de volgende aflevering waarin de kracht van ons verbond helemaal wordt uitgepakt. Want een verbond is ten diepste een cadeau.

 • Matt. 24:3-14; Luk. 11:33-36; Mt. 9:37; 2 Kron. 16:9; Exodus 19:5; Rom. 6:4; Mt. 24:37; Gen. 9:8-17; 2 Pet. 2:5,9; (o.a.) Gen. 12:1-3, 6-7; Galaten 3:8-9; 1 Joh. 4:8; Joh. 14:6; 1 Joh. 1:5; Heb. 13:8; 2 Pet. 1:3; Gal. 3:29.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Al zo lief had God de wereld, dat Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon…’ Vrijwel iedereen heeft de bekenste bijbeltekst wel een keer voorbij horen komen. Het wekt de indruk dat we speciaal zijn voor God. Iedereen. Het past bij het christelijke mantra geworden: ‘Jij bent uniek!’ (net als iedereen trouwens…). Maar klopt dit wel?

Benaiah neemt je mee naar de schat van God in deze aflevering. Want God is er vanaf het begin af aan duidelijk over dat de kruisdood van Zijn Zoon enkel van waarde was omdat er iets waardevols in de akker van de wereld verborgen lag. Schokkend genoeg, blijkt ieder mens van waarde te zijn, maar niet iedereen waardevol, tot op het punt dat de Schepper ons beschouwd als een kostbaar bezit.

 • 2 Kor. 5:15; Genesis 14:1-24; Hag.2:9; Ps.50:10; Ps.24:1; Mt. 19:17; Rom. 3:23; Rom. 5:8; Mt. 13:44; Exodus 19:5; Rom. 10:17′ Jes. 30:21; Luk. 18:8b; Gen. 12:1-5; Joh. 14:2; Gen. 12:2, Rom. 4:9b.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

God maakte alles op zijn tijd, plaatste ons allemaal in de tijd, gaf ons een leeftijd met daarin tijd om ons aan elkaar te verbinden, te werken en te genieten. Zo concludeert de Prediker.

In de aanloop van seizoen 4 van Hagenpreken, reflecteert Benaiah op hoe in onze tijd zowel relaties als ons werk onder druk zijn komen te staan in de ‘vluchtige dagen’ waarin wij ‘zwoegen onder de zon’ (Pred. 9:9). En hoe dit op gespannen voet lijkt te staan met de garantie die de Here Jezus ons gaf dat Zijn juk zacht is en Zijn last licht.

Dit geeft de aanzet tot een nieuw thema: ‘Leren leven met een gat in je hand.’ Maar dit krijgt binnen Hagenpreken wel een hele andere betekenis…

 • Bijbelpassages: Matt. 11:28-30; Pred. 9:9; Spr. 10:22; Spr. 11:24-25.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Zelfs christenen trappen erin: ‘Wordt je beste zelf!’ En traditiegetrouw, lijkt 1 januari de ultieme startdatum om dit voornemen nu eens serieus beet te pakken. Maar nog voor de drie koningen het land zijn uit gehobbeld, heeft desillusie bij menigeen alle wilskracht alweer ingehaald. Sommigen overwegen dan nog wel een rondje bidden en vasten er tegenaan te gooien, maar zelfs de euforie van zo’n geestelijke booster blijkt ook weer een houdbaarheidsdatum te kennen.

Wat is er mis met ons? Dit zouden wij, als geestelijke mensen, toch bij uitstuk toch moeten kunnen? Met zelfbeheersing als vrucht van de Geest en alle mogelijke stations doorlopen — doop, belijdenis, gebed, pastoraat, bevrijding, vervulling en wat heb je al niet? — kan het toch niet zo zijn dat er helemaal geen verbetering optreedt?

Benaiah zet de bijl dit keer in de nieuwjaarstraditie. Want ook al zien wij, en onze Lieve Heer uit naar een vernieuwing die van dag tot dag, geestelijke groei, is niet een kwestie is van ‘jezelf verbeteren’. Er viel namelijk niets meer te verbeteren aan ons. God moest overnieuw beginnen. Iets nieuws scheppen. En dat wordt niet zichtbaar door ons…

 • Bijbelpassages: Rom. 12:18; Kol. 2:10-16; 2 Cor. 4:16; Kol. 3:1-4; Heb. 12:1-2; Mk. 8:34-35; Mt. 19:17; Kol. 3:5-8; Joh. 14:19-20; Gal. 2:20; Op. 12:10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Na een ruig decembermaandje, toch nog een dubbele hagenpreek in één aflevering aan de staart van het jaar. Juist omdat het jaarlijkse reflectiemomentje menigeen parten speelt omdat ons nieuwe leven in Christus nog vaak zo onzichtbaar blijft voor mensen om ons heen. En wat erger is, omdat we intern vaak dat knagende stemmetje houden als we in de spiegel kijken.

Daarom, nog één keer het diepe in. Benaiah zet bewust nog even de boel op scherp, maar zet ook even de beruchte gij-zult-niets van de 10 geboden op een zonniger plaatsje, zodat je ook volgend jaar lekker kan afleggen en opkijken…

Maar wat dat nu allemaal met 50 rijden binnen de bebouwde kom te maken heeft?

Als mensen vandaag de dag überhaupt in een Schepper geloven, hebben ze of het beeld van een tirannieke God voor ogen die hun komt beroven van wat hun lief is. Maar soms zijn ze voorgesteld aan SinterJezus. De God Die hun leven beter gaat maken. Die ons in Zijn overvloedige genade de hand boven het hoofd houdt. Zolang wij maar gelukkig zijn.

Als de Heer van het Universum terugkeert om Zijn Koninkrijk zichtbaar te vestigen, zullen veel mensen het uitschreuwen van angst en vragen aan de bergen om op hun te vallen om hun te verbergen. Dit terwijl het anderen, met de nodige Godsvreze, als een Mozes reikhalzend zullen uitzien naar Zijn verschijning.

Met een beetje hulp van Adam en Mozes, kijkt Benaiah naar het verschil tussen de zelfbewuste mens en de God-bewuste mens. En hoe dit bepaald of je wandelt in angst voor God als boeman of in Godvrezend ontzag.

 • Bijbelpassages: Efe. 1:6; Rom. 2:4; Joh. 3:16-18; 1 Joh. 1:5, 4:8, 5:11; Heb. 12:28-29; Gen. 2:16-17, 3:6-11; Rom. 10:17; Ps. 23:4, 118:6, 84:12; Jes. 64:6; 2 Tim. 1:7; 1 Joh. 4:16-19; Jes. 33:5-6; Ex. 20:18-21; Dt. 5:23-28; Jer. 5:21-22; Jes. 66:2; 1 Kor. 6:19-20; Ex. 14:12; Heb. 11:25-26; Ex. 33:15.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Het beeld van God als onze-lieve-Heer en Vader is veruit favoriet boven Hem als Heer en Rechter over de schepping. Geen wonder dat de vreze-des-Heren daarmee ook een beetje is ondergesneeuwd.

Toch overkomt de Schepper daarin het tegenovergestelde van Sinterklaas, die voorheen louter en alleen de grote kindervriend was, maar tegenwoordig aan karaktermoord onderhevig is.

Dit keer een politiek incorrecte aflevering waarin Benaiah, geheel on-woke, een lans breekt voor Nicolaas uit Myra en de zwartepietendiscussie omleidt naar de essentie van wat het Sinterklaasfeest levend houdt onder kinderen: Hij bestaat… en het kán: een lieve, goede Heer.

 • Bijbelpassages: Fil. 2:12-16; Heb. 12:29; Joh. 15:14; 1 Kor. 7:21-24; Kol. 3:22; Kol. 4:1; Mar.10:45; Joh. 15:15; Gal. 4:7; Matt. 16:18; Fil. 1:15-19.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com