Slecht weer bestaat niet. Slechte (eindtijd)kleding wel.

De wereld heeft haar houdbaarheidsdatum zo langzamerhand bereikt. Maar dat is nog geen reden om een bruidsjurk aan te trekken, al is een ontsnappingstheologie voor veel christenen de manier geworden om het vol te houden.

Benaiah pakt ‘m even anders beet. Want wat Jan soldaat van Karel krijger onderscheid, is de mindset dat slecht weer niet bestaat. Enkel slechte kleding. Vandaar — onder het mom van investeer-in-‘gear’ — dit keer een aantal cruciale inzichten in hoe Gods onvoorwaardelijke liefde niet alleen het antigif vormt tegen angst, maar ook hoe het een onderstroom van blijdschap bewerkt die nodig is om je te wapenen tegen ontmoediging en depressie.

Of zoals de Bijbel het zegt: ‘Kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.’ (Kol. 3:14)

 • Bijbelpassages: Efe. 5:15-16; Mt. 24:4-14; 1 Kor. 15:26; 1 Joh. 4:18a; Joh. 14:23-24; 15:9-14; Deut. 30:15-20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Geloof loopt op liefde, anders is het hopeloos

Liefde is prachtig. Liefde voelt goed. Tenminste, dat wordt ons vertelt in allerlei media vormen vandaag de dag. Daarom zoekt iedereen naar een stukje liefde. Naar een onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden om wie je bent — wat je ook doet of hoe je er ook uitziet. Maar de wereld mist duidelijk een puzzelstukje.

Veel christenen hebben terecht geleerd dat liefde meer is dan een gevoel. De band DC Talk zong ooit: ‘Love is a verb’. Dat klopt. En toch… de uiteindelijke uitwerking van liefde, brengt wel weer een gevoel met zich mee. Maar hoe bereik je dat?

Na een kleine amuse voor het kieskeurige kerkvolk, legt Benaiah dit keer de zere vinger op de werking van geloof, hoop en liefde. Waarom juist deze drie waarden in Gods Verborgen Koninkrijk zo onlosmakelijk verbonden zijn, dat de grote favoriet niet prioriteit kan krijgen over de rest.

 • Bijbelpassages: Kol. 1:3-5; 1 Thes. 1:2-3; 1 Kor. 13:1-3, 13; Gal. 5:6; Heb. 11:1, 6; 1 Joh. 4:8; Hoog. 8:6; Joh. 15:13; 1 Kor. 15:55-57; 1 Thes. 1:3-5.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Vreemdeling, maar nooit ingeburgerd

Omdat het Verborgen Koninkrijk niet van nature opvalt, moet ernaar actief naar verlangt en gezocht worden. Helaas is het voor veel christenen eerder een ‘Zingt eerst het Koninkrijk van God..’ dan een ‘Zoekt eerst het Koninkrijk…’

Toch geeft ons gebrek aan nadrukkelijk verlangen naar dit verborgen rijk, God de Vader soms het schaamrood op de kaken.

Vandaar dat Benaiah dit keer het verschil uiteen tussen toeristen, vluchtelingen en vreemdelingen uiteen zet. Maar ook waarom wij als vreemdelingen soms nog niet raar genoeg zijn en er als bijwoners nooit helemaal bij zullen horen.

Maar wat dat nu met de Xenos te maken heeft…

 • Bijbelpassages: 2 Kon. 6:16-17; Heb. 11:13-16; Mt. 6:33; Mt. 6:19-34; Joh. 8:44; Kol. 3:1-2; Lk. 21:25-27; Jn. 6:67; 2 Pet. 3:9-13; Gal. 5:22; Gen. 1:26-27; Kol. 1:27; Han. 4:32-35.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

God zit niet in hetzelfde schuitje als wij

Leven in de realiteit van het Verborgen Koninkrijk van God wil niet zeggen dat je half LARP-end door het leven banjerd. Of gemakshalve de bruidsjurk al aantrekt omdat je binnenkort de Opname-voor-de-grote-verdrukking verwacht.

Benaiah legt uit hoe dit Koninkrijk tastbaar wordt door te leven met hoop en in geloof. Maar ook waarom het vrijwel onmogelijk is dit te doen zonder een verwachtingsvol gehoor naar persoonlijke woorden en leiding van God in je leven.

Een podcast met een vleugje kernfysica, waarin uitgelegd wordt dat God eigenlijk nooit in het zelfde schuitje zit als ons.

 • Bijbelpassages: Kol. 3:1-4; Efe. 2:5-6; 1 Kor. 13:13; Jer. 29:11; Rom. 10:17; Mt. 4:4; Han. 15:28; Mk. 9:23; Mt. 14:22-36/Mk.6:45-56; Mt. 6:28.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Je hebt maar één Woord nodig

Na een maandje privéturbulentie, heeft Benaiah de digitale draad weer opgepakt. En dat in de hoop je te doen verlangen naar de woorden van God in en voor jouw leven.

In een tijd waarin de geest van deze tijd ons uitput en afmat en jaagt van stress naar angst en terug, is rust een spaarzaam goed. Zelfs christenen doen verwoede pogingen om dit op eigen kracht terug te winnen en gaan daarbij soms zelfs shoppen-bij-de-religieuze-buren.

Dit keer kijken we naar wat acute rust kan brengen in onze omstandigheden en hoezeer het uitstrekken naar Woorden van God het verschil maakt tussen leven en overleven.

 • Bijbelpassages: Dan. 7:25; Rom. 12:2; 2 Kor. 10:5; Fil. 4:8; Mt. 11:28; Luk. 10:39-41; Ps. 131:2; 1 Pet. 2:1-6; Mt. 8:22; Han. 8:30; Heb. 11:1; Rom. 10:17; Ps. 130:5; Mt. 4:4; Mt. 8:8-10.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Ik hoor, ik hoor, wat jij niet hoort

Nu uit onderzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap blijkt dat driekwart van de Nederlanders en bijna de helft van de christenen de Bijbel niet of nauwelijks opendoet. Maar toen Paulus beweerde: ‘Geloof komt uit het horen en horen uit het Woord van God’, doelde hij vast niet op de desinteresse voor het geschreven Woord.

Maar hoe erg is dit? Bij gebrek aan een ‘lees-je-Bijbel’ blijft nog altijd bid-elke-dag’ over? En er is toch ook een groeiend verlangen voor het ontvangen en delen van woorden die we (menen) te horen van God voor onszelf of voor anderen?

Dit keer helpt Benaiah je laveren langs de klippen en zandbanken van het niet gegrond zijn in het Woord van God. En welke gevolgen dit kan hebben voor het verstaan van Gods stem — en daarmee voor je uitstappen in geloof.

Een aflevering die de goedheid van God van twee kanten laat zien zonder het blijde van de boodschap te willen weglaten.

 • Bijbelpassages: Hab. 2:1-2; Ex. 12:29-30; Dan. 4:30-37; 2 Kon. 5:19-27; 2 Sam. 12:7-12; Open. 2:20-22; Han. 5:1-11; Joh. 9:3; Rom. 10:17; Luke 4:18-19; Mt. 11:28-30; Hab. 2:4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Eerst zien, dan geloven?

Een goede voorbereiding is het halve werk. En dat is niet alleen het geval als je gaat zeilen. Geestelijk gezien is het zaak dat we ons voorbereiden op de storm van de laatste dagen voor de terugkomst van de Here Jezus Christus. Geloofsgroei is daarin onmisbaar.

Benaiah legt uit hoe geloven eerder een zaak is van herkennen dan van leren. Geloof heeft namelijk alles te maken met alert en waakzaam zijn, zodat je kan uitstappen zodra je herkent wat je voor je ziet.

 • Bijbelpassages: Lk. 18:8; Heb. 11:1; 1 Thes. 5:1-11; 1 Kor. 12:1-11; 1 Tim. 6:12; Lk. 8:25; Mt. 8:26; Mt. 14:31; Joz. 10:12; Han. 9:5; 1 Sam. 1:19, 16:1-12; Hab. 2:1; Lk. 4:16-26; 1 Kon. 17:10-11; 2 Kon. 5:1-14; Efe. 1:18-19; Rom. 10:17.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Wat nou als je geen bergverzettend geloof hebt?

Terwijl sommige niet-christenen al aan het preppen zijn geslagen omdat ze aanvoelen dat er maatschappijontwrichtende gebeurtenissen op komst zijn, staat de kerk nog steeds een beetje op snoozestand.

Nu is het niet zo dat deze nonchalance is geworteld in een woest geloof. Veel van ons doen dit onbewust een beetje uit zelfbescherming. Want al die speculaties over de wederkomst geven toch een beetje teveel negatieve energie. Beter om ’t ontspannen en positief te houden, toch?

Hoe haaks staat dit op de boodschap van de blijde verwachting waarmee de apostelen de gemeente in het Nieuwe Testament mee ‘bemoedigden.’ Zo van: ‘Cheer up, it’s gonna get worse… En van: ‘Hef vooral je hoofd omhoog: we zijn er bijna!’

Dit keer laat Benaiah even zijn drijfveer voor deze Hagenpreken doorschemeren. En dat is: jou gefocust houden tot op het punt dat jouw geloof niet langer een default setting is, maar een dynamische onderdeel van je dagelijks leven.

En om de boel een beetje uit de formulesfeer te halen, wordt geloof als one-size-fits-all sleutel tot gebedsverhoringen gehaald in deze aflevering.

 • Bijbelpassages: Mt. 25:1-13; 1 Chr. 12:32; Jn. 9:4; 2 Pet. 3:4, 9; 1 Sam. 17:26; 1 Kor. 13:13; Op. 2:4; Lk. 10:7; 1 Tim. 5:18; Mk. 4:31-32; Heb. 11:6.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Geloven is een moetje…?

Ja, leuk natuurlijk dat je ouders je naar de kerk meesleepten, maar als je nu gewoon spiritueel door het leven gaat, is dat toch ook heel waardevol? Tenslotte ben je wel gewoon in de kerk getrouwd…

Uit de praktijk van de ontkerkelijking van vandaag de dag, blijkt dat een oprecht geloof van ouders niet een eind-goed-al-goed garandeerd voor de volgende generatie. Jozua had hier ook al mee te maken.

Dit keer speelt Benaiah even advocaat van de .. eh… Here God, door uit te leggen dat, hetgeen waar menig telg uit een beklemmend geloofsnest van baalde, Bijbels gezien wel klopt: Geloven is een moetje… Maar of dit aanslaat hangt wel van het type ‘geloof’ af.

 • Bijbelpassages: Joz. 24:15, 16-17; Rich. 2:7-13; Mt. 4:4; 2 Tim. 1:5; Heb. 1:1-3, 6; Spr. 17:22, 18:14; 1 Kor. 14:33; 1 Sam. 10:10-12; Num. 14:44; 2 Kor. 9:6; Gal. 6:7; Hab. 2:4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Ook Braveheart is weleens bang

Je zou verwachten dat, wanneer God een leider uitkiest om het volk het land in te leiden en de verovering te beginnen, Hij dus Kaleb uitkiest. Zo van: natural born leader. Onverschrokken. Voor niets en niemand bang. Logisch toch?

Dit keer een aflevering over hoe Jozua’s moed hem bijna in de schoenen van Mozes zonk. Benaiah werpt licht op het verschil in hoe God over Mozes en Kaleb spreekt, versus hoe Jozua te boek stond. En ook waarom dit verschil verband houdt met de manier waarop God Zijn leiders selecteert.

Spoiler alert: Het is makkelijker één persoon te dienen, dan een heel volk namens God.

Hoewel niet iedereen reuzenterrein hoeft te veroveren, feit blijft: geloven kan niemand vóór je doen. Om van laf naar lef te gaan, is nu eenmaal een kwestie van vertrouwen. Want ook Braveheart is weleens bang.

 • Bijbelpassages: Numeri 13: 26-33; 14:1-12; 14:23-24; Spr. 28:1; Op/ 21:7-8; Dt. 1:38; Mk. 10:42-45; Joh. 6:67; Ex. 24:13; Num. 11:25-29; Num. 12:3; Ex. 33:11; Joz. 1:1-9; 17-18; Hab. 2:4; Heb. 11:6; Num. 20:8-12.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com