God schiep de mens naar Zijn beeld. Een zo-Vader-zo-zoon principe, waardoor de schepping gerust zich zou kunnen onderwerpen aan de heerschappij die de mens werd toebedeeld. Zij leken immers op hun Pappa die alles zo bijzonder goed had geschapen?

Een fraaie basis en uitgangspunt voor ons rentmeesterschap. Maar voordat de Schepper begint over het inhoudelijk aspect van onze eigenlijke taakomschrijving, noemt Genesis nog expliciet dat Hij de mens bijzonder binair heeft geschapen…

Opnieuw bouwt Benaiah weer een bescheiden heilige-koe-barbecue momentje in Hagenpreken, waar doelbewust een paar woke-worstjes worden gegrild om de juiste focus te krijgen omtrent waar we onze identiteit vandaan halen.

 • Bijbelpassages: Kol. 1:26-27; 2 Kor. 4:6-7; Ef. 3:17; Gal. 2:20; Gen. 1:27; Rin, 1:28; Ef. 2:19; 1 Pet. 2:11; Jer. 1:5; Ps. 87:7b; 1 Kor. 2:16; Gal. 3:28; Efe. 3:17-19; Gen. 1:28.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl of saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Je kan natuurlijk je hele leven onder het kruis kamperen, maar Gods plan was dat wij mét Christus in een nieuw leven zouden opstaan, en opnieuw ons rentmeesterschap zouden oppakken. En waar we in onze rentmeesterrol God nog dan niet goed verbeelden, mogen we gelukkig rekenen op onze Pleitbezorger—zelfs al zou Hij er een dagtaak aan hebben—terwijl we ondertussen niet terug naar af gaan…

Een aflevering met de nodige heilige-koe-barbecue momentjes, waarin Benaiah via een tweetal konijnenpaadjes, je toch door het bos weet te loodsen om de basis van jouw rentmeesterschap op de kaart te zetten.

 • Bijbelpassages: Genesis 1:26; 1 Kor. 2:2; Rom. 8:34; Heb. 8:6; Heb. 12:22-24; Luk. 16:1-2; 2 Kor. 4:5; 1 Kor. 1:24; Gen. 1:26; Ex. 3:14; Rom. 8:19; Jer. 5:31; Lk. 12:22-23; Psalms 68:6-7; Rom. 11:29; 2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:1; 1 Pet. 4:10; Gen. 25:21; 2 Sam. 24:25; Gen. 18:24-25; Mt. 10:7-8; Mark 16:19-20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl of saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Normandië, 6 juni 1944. Een bloedige start van de zomer. ‘Operation Overlord’: 156.000 soldaten bestormden 5 stranden. 10.500 Worden genadeloos kapot geschoten: de prijs voor de vrijheid van Europa.

Jerusalem, Nisan 14, begin van onze jaartelling. Een bloedig Pesach. Operation ‘Lord-of-lords’: God zet Zijn voet op bezet gebied. 1 Mensen Zoon werd genadeloos gemarteld en gekruisigd: de prijs voor de vrijheid van de gehele mensheid.

Beide gebeurtenissen een echo van Jezus’ woorden: ‘Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.’ (Joh. 15:12-17). Desondanks leven veel christenen vaak ergens tussen kruis en kramp. Natuurlijk is er geen veroordeling voor wie in Christus is, maar degenen die in Christus zijn, vergeten nogal eens in Die Spiegel te blijven kijken, waardoor ze vergeten hoe Hij er uit ziet… (Jac. 1:23-24).

Benaiah legt de basis van rentmeesterschap: een begrip van de bevrijdende liefde van God de Vader. Want zoals de Vader Jezus heeft liefgehad, zo heeft Hij ons ook liefgehad (Joh. 15:9). En in als we in die liefde blijven, zet Gods Hemelse Invasie door.

 • Bijbelpassages: Mt. 24:12; Joh. 15:12-17; Rom. 8:38-39; Joh. 3:16-18; Joh. 8:44; Gen. 1:26; Mt. 19:19; 2 Tim. 3:2; 1 Kor. 13:5; Op. 12:11; Joh. 4:9-11; Joh. 15:9; 1 Kor. 13:7; 1 Tim. 2:13; 1 Joh. 3:1; Joh. 13:34-35.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl of saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

De hordes mensen die de vrijmarkt afstruinen naar de juweeltjes tussen andermans afdankertjes, spreekt boekdelen. Ons oog is kennelijk nooit vol.

Vandaar een aanscherping van een inmiddels bekend tekstgedeelte over schatten in dit seizoen. Jezus maakte ons namelijk niet alleen duidelijk dat je hart gelokaliseerd kan worden als we op zoek gaan naar jouw schat, maar ook dat waar je focus ligt, ook je hele denken kan verlichten—of juist verduisteren.

En wat heeft dat nu met een berg schoenen en zwarte gaten te maken?

 • Bijbelpassages: Mt. 6:19-24; Spr. 10:22; Pred. 4:8; Ef. 1:17-18; Dan. 12:3; Joh. 8:12; Mt. 6:33; Heb. 12:1-2..
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.nl en saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

De zomer is in aantocht. De bomen komen uit. Iedereen lijkt te snakken naar een zonnetje. Het humeur gaat collectief omhoog. En hoewel normaliter alle waarheid parallel lijkt te lopen, zal geestelijk gezien, niet iedereen de Zon van gerechtigheid zo welkom heten nu de zomer nabij is.

Benaiah onderstreept dit keer het belang van rentmeesterschap en de rol die geld inneemt in ons leven als een bijzonder geestelijk onderwerp. Vooral omdat geld als vanzelf de persoonlijkheid aanneemt van degene die het in handen heeft.

 • Bijbelpassages: Malachi 4:1-2; Ps. 84:12-13; Lk. 21:29-31; Mk. 13:28-37 ; Ps. 90:10; Mt. 6:24; Mk. 10:17-23; 1 Tim. 6:10; Lk. 16:1-2; 1 Kor. 4:2; 1 Kor. 6:20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Je kan nog zo’n goede voetbalploeg hebben, als de supporters niet minstens zo sportief zijn, is er geen bal aan. En in de kerk is het eigenlijk precies hetzelfde liedje. Velen van ons zitten op de tribune en kennen het refrein. Maar als het ‘Zingt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ wordt, dan is hulp voor de medemens ver te zoeken.

Rentmeesterschap wordt dit keer een tandje strakker getrokken door Benaiah. Niet om je een spiegel voor te houden — daar kijkt hij zelf wel in — maar om je te doen dromen van de ultieme evangelisatiemethode die anno-nu nog niet opnieuw is uitgevonden.

Maar met een onvermijdelijke economische crisis en inflatie op komst, pakken wij als kerk dan het moment?

 • Bijbelpassages: Mt. 6:33; Lk. 12:33-34; Han. 5:1-11; Mt. 12:36; Han. 4:32-35.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Stef Bos zong het al: ‘De meeste mensen werken om te houden wat ze hebben en zijn verzekert voor twee…’ De meesten van ons hebben veel te verliezen. Gek genoeg kunnen we onze zorg voor de toekomst overgieten met een rentmeestersausje. Zo van: ik werk hard om bepaalde zekerheden voor de toekomst van mezelf en mijn kinderen in te bouwen, eer God met mijn gaven en talenten door ze optimaal in te zetten en ervaar zo Zijn zegen op mijn arbeid.

Benaiah neemt je dit keer mee langs een paar onprettige teksten die tornen aan ons gekoesterde zekerlevengevoel. Teksten die tegelijkertijd wijzen op de basis van écht rentmeesterschap, hoe Gods type levensverzekering eruit ziet en zelfs hoe je hemelse bankrekening functioneert.

 • Bijbelpassages: Pred. 9:11; Lk. 12:22-28; 16-21; Spr. 10:22; Lk. 12:29-32; 33-34; Fil. 4:15-19.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

Na een kleine observatie van wat de tijdsgeest met onze relaties en ons verstaan van Gods woorden doet, zet Benaiah de cowboyhoed op en stelt: ‘Je geld is je leven!’

Een aflevering waarin gekeken wordt hoe dingen op waarde worden geschat (wat toevallig alles met strontvliegen te maken heeft). Daarnaast een heads up wat betreft het collectemandje en waarom dat misschien wel een geestelijker moment is dan de samenzang.

 • Bijbelpassages: 2 TIm. 3:1-5; Lk.18:8; Rom. 10:17; Lk. 10:38-42; Mt. 6:24.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

‘Wil je mensen leren kennen? Dan moet je hun portemonnee aanraken.’ Dat was oma’s vertaling van wat Jezus zei: ‘Waar je schat is, daar is je hart.’

Benaiah haakt dit keer in op een onbesproken taboe in de kerk: geld. En dan niet in het algemeen. Nee, jouw geld. En hoe je er in Gods Koninkrijk mee omgaat, eigenlijk veel meer vertelt of je hart er inzit of niet.

 • Bijbelpassages: Deut. 8:18; Gen. 12:1-3; Mk. 14:7; Ex. 19:5; Mt. 6:19-21; Lk. 12:13-21; 1 Kor. 6:7; Hand. 2:44-45; Mt. 6:2-4; Kon. 10:14-16; Mk. 12:42; Mk. 10:17-27.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven

N.B. EXTRA LANGE AFLEVERING.

Nieuwe, jonge bedieningen zorgen voor veel reuring in Nederland momenteel. Gebaande voorspoedspaadjes worden met nieuwe voeten getreden. Aloude ergernissen laaien opnieuw op. Een kamp bepleit de zegen van Abraham als de natuurlijke bonus van het Evangelie in de vorm van health & wealth. Het andere kamp ziet gevaren in deze benaderingswijze en zegt een natuurlijke uitleg van geestelijke zaken te bestrijden.

Boeiend genoeg voeren beide kampen de Galatenbrief als bewijsmateriaal. Maar terwijl de prosperity pot net zo prat gaat op correcte exegese als de apologetische ketel die ze juist het tegendeel verwijt, doet Benaiah een alternatieve duit in het zakje. Want de zogenoemde ‘zegen van Abraham’ blijken meerdere beloften te bevatten, aldus Paulus.

De hamvraag blijft: Waartoe dienen de beloften van God aan Abraham? En waar zijn wij als Abrahams nageslacht eigenlijk erfgenaam van geworden? (Gal. 3:29)

 • Dan. 2:21; Rom.9:13; 1 Cor. 9:24; Gal. 3:26-29; Ex. 19:5; Gen. 22:16-18; Gen. 26:13-14; Gal. 3:7-9; Gen. 13:2; Gal. 3:13-14; 6:8; Gen. 2:11-12; 1 TIm. 6:10; Hand. 10:1-4; Joh. 5:14; Jud. 1:3; Gal. 3:15-16; Gal. 4:7; Kol 1:12-14, 26-27; Efe. 1:17-18; Gal. 3:16; Deut. 8:18; Gen. 12:1-3; Gal. 2:10; 5:13-14; 6:9-10; Jac. 1:27.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com
 • Bestel het boek ‘Leven om te geven’ en ondersteun een Nepalese weeshuis via https://www.gideonboeken.nl/leven-om-te-geven