Ook Braveheart is weleens bang

Je zou verwachten dat, wanneer God een leider uitkiest om het volk het land in te leiden en de verovering te beginnen, Hij dus Kaleb uitkiest. Zo van: natural born leader. Onverschrokken. Voor niets en niemand bang. Logisch toch?

Dit keer een aflevering over hoe Jozua’s moed hem bijna in de schoenen van Mozes zonk. Benaiah werpt licht op het verschil in hoe God over Mozes en Kaleb spreekt, versus hoe Jozua te boek stond. En ook waarom dit verschil verband houdt met de manier waarop God Zijn leiders selecteert.

Spoiler alert: Het is makkelijker één persoon te dienen, dan een heel volk namens God.

Hoewel niet iedereen reuzenterrein hoeft te veroveren, feit blijft: geloven kan niemand vóór je doen. Om van laf naar lef te gaan, is nu eenmaal een kwestie van vertrouwen. Want ook Braveheart is weleens bang.

 • Bijbelpassages: Numeri 13: 26-33; 14:1-12; 14:23-24; Spr. 28:1; Op/ 21:7-8; Dt. 1:38; Mk. 10:42-45; Joh. 6:67; Ex. 24:13; Num. 11:25-29; Num. 12:3; Ex. 33:11; Joz. 1:1-9; 17-18; Hab. 2:4; Heb. 11:6; Num. 20:8-12.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Beter een levende hond dan een dode leeuw

Daar zit je dan, als enige bejaarde tussen de jongelui. 40 Jaar lang op water en brood. In de brandende zon. Schapenkonten kijkend. Wachtend tot al je buddies van vroeger het loodje hebben gelegd. En dat terwijl het zo mooi had kunnen zijn…

Soms wordt je geloof je uit handen geslagen door het leven. Dan is de storm te heftig en kan je nog maar één ding doen: het anker uitgooien.

Het leven van Caleb staat niet alleen bol van geloofsdaden, maar juist ook van volharden in hoop. Benaiah laat dit keer zien hoe, ook al wordt je honds behandeld, een rotsvaste hoop je trekt door woestijnperiodes in je leven, tot je wel weer op het punt komt dat je reuzen kan verslaan.

 • Bijbelpassages: Lk. 17:20-21; Heb. 6:19; Kol. 1:27; Rom. 8:25; Heb. 11:1; Num.32:12; Num. 13:6; Jozua 15:17; Mt. 15:26; Op. 22:15; Num. 13:26-14:38; Gen. 6:1-4; Pred. 9:4; Joz. 14:10-15.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Hopen dat God ons binnenkort allemaal de tent uitveegt

Liefde en geloof wordt veel en vaak gepredikt. Maar hoop is cruciaal als je opgroeit in het verborgen Koninkrijk van God.

Waar veel mensen denken dat hoop vaag is of simpelweg een verlengstuk van geloof, legt Benaiah het verschil tussen die twee uit naar aanleiding van de dag dat de Here Jezus terugkomt.

In de bijsluiter van die Grote Dag, zit echter nog een hoopje-onder-het-gras volgens de Bijbel. Namelijk dat ons sterfelijke lichaam verslonden zal worden door het leven. En dat is maar goed ook. Want wie zou nog langer willen blijven kamperen in een oude tent?

 • Bijbelpassages: Fil. 2:16; Heb. 10:24-25; Mal. 4:1-2; Ps. 130:5-6; Op. 6:16; 2 Kor. 4:16; 2 Kor. 5:1-4.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Christenen zijn eigenlijk hele foute mensen. Is nog hoop?

In de chaos van deze laatste dagen is het vaak ieder-voor-zich-en-God-voor-ons-allen. En de coronacrisis hield ons de spiegel voor dat zelfs de kerk daar prima mee kon leven. Maar hierdoor nam de eenzaamheid en depressie toe. Want vrienden zijn toch écht wat anders als volgers.

Toch had God vanaf het begin een wij-gevoel in gedachten. Een heuse, wereldwijde fellowship die Hem zou voorleven aan anderen.

Maar ja, de wereld om ons heen heeft nu niet bepaald een hoge pet van christenen op. Op Schrift hebben we dan wel de rijkdom van Christus; in praktijk blijken we een hopeloze persiflage neer te zetten van onze Schepper.

Is er nog hoop? Voor ons? Voor de wereld die snakt naar mensen waar ze van op aan kunnen?

In een wat minder gestructureerde aflevering, reflecteert Benaiah op hoe een eeuwenlang geheim de sleutel geeft tot de hoop die we mogen vertolken naar de wereld om ons heen. Want wie is er nu eigenlijk écht ‘een goed mens’?

 • Bijbelpassages: Joh. 10:14-16; Mt. 25; Kol. 1:27; Mk. 4:11; Ef. 3:13-14; Efe. 3:8-11; Kol. 1:26-27; Mt. 19:17; Rom. 3:23; Joh. 14:23; Ef. 5:27; Fil. 2:13; Gen. 1:26..
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Hoop is een anker. Geen staatslot.

Hoop is een fundamenteel onderdeel van het opgroeien in Gods Koninkrijk. Hoop doet leven. Dat weet iedereen. Maar wat is hoop? En wat is het niet?

Vandaag de dag laten velen hun hoop varen naarmate gebedsverhoring of zegen uitblijven. De VTC — de Vereniging van Teleurgestelde Christenen — is er groot mee geworden. Ook kerken en (mede)christenen slaan vaak verwachtingen de grond in. Dan maakt het langgerekt hopen het ziek.

Toch gaat hopen verder dan wensen. Hoop houdt zich vast aan iets wat je niet kan zien, maar wat wel genoeg houvast geeft voor je ziel om juist niet te wanhopen.

Benaiah laat je het verschil zijn tussen Bijbelse verwachting en wishful thinking. En hoe verdrukking hoop juist kan versterken, zodat het zijn werk doet als een anker als het stormt in je leven.

 • Bijbelpassages: Mt. 24 en Mk 13, 1 Joh. 4:8; Zef. 3:17; Spr. 4:23; 13:12; Joh. 14:6; Ps. 38:16; 39:8; 43:6; Rom. 5:2-5; 8:18-25; Heb. 6:19; 11:1; Ps. 130:5-6; Lk. 21:34-36; Rom. 15:4; Ps. 28:1.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

We zijn er bijna… Waar wacht God op?

Misschien vraag jij je ook wel af: ‘Hoe kan een God van liefde de boel zo in het honderd laten lopen? Waar wacht de Vader op? Waarom niet gewoon het Koninkrijk zichtbaar maken voor iedereen? Zijn we meteen van alle ellende en onrecht af. Krijgt iedereen z’n verdiende loon. Toch? Of…?’

Ooit wel eens bedacht dat wij misschien in blijde verwachting zijn van Zijn komst, maar dat ‘Zijn dag’ deze wereld zal overvallen ‘als een dief in de nacht’? En dat ze zich op dat moment met recht beroofd zullen voelen van wat ze dachten te hebben en wakker worden in hun grootste nachtmerrie?

Dit keer laat Benaiah de eerste peiler van het Verborgen Koninkrijk van God zien: niet een afwachtende God van liefde, maar een God die wacht uit liefde en hoop dat Hij nog kan redden wie er te redden valt.

 • Bijbelpassages: Luk. 17:21-21; Mk. 10:18; 1 Joh. 4:8; Gen. 1:27; 2 Pet. 3:9; Luk. 21:34-36; Op. 6:15-17; Mt. 24:29-30; Heb. 10:31; Mt. 27:46; Mt. 18:3-4; Kol. 3:3.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Gods Koninkrijk: nog maar een paar weeën te gaan…

Hagenpreken krijgt voorlopig even een letterlijk tintje: bij gebrek aan studioruimte geeft Benaiah dit keer vanuit het bos een voorzet voor het thema van seizoen 3: Opgroeien in het Verborgen Koninkrijk.

Er is nogal wat af gepredikt over het Koninkrijk van God. Vreemd genoeg wordt de link met zwangerschap zelden gelegd. En dat terwijl we momenteel tot over onze oren in de weeën zitten. Tenminste, als we de Here Jezus mogen geloven..

De dag dat God jouw als Vader adopteerde, werd je deel van Zijn verborgen Koninkrijk. Maar de Here Jezus moet Zijn dag nog krijgen…

De vraag is: ben je er klaar voor? Of denk je dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen? Brengen alle weeën jouw hoofd op hol tot het punt van lichte paniek? Of ben je voorbereid, houdt je je hoofd koel en omhoog, terwijl je jhoogstens de ontsluiting in de gaten houdt?

 • Bijbelpassages: Luk. 12:29-32; Rom. 8:19; Luk. 18:8; Mt. 10:22; Luk. 17:20-30; Mt. 24:4-8; Luk. 21:8-11; 2 Pet. 3:3-4; Mt. 24:34-39; Lk. 21:34-36; Mt. 25:1-13.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Vaders weten: God doet ‘iets’…

Voor alles is een seizoen. Daarom in deze laatste aflevering van seizoen 2 van Hagenpreken, een blik op wat vaderschap als ultieme reflectie van het volwassen beeld van Christus kenmerkt.

Vaders kijken terug en vertrouwen vooruit. Aan de ene kant vergroot dit hun inlevingsvermogen naar anderen. Aan de andere kant vergroot het vooral ook hun vertrouwen in de goedheid van God.

Het vermogen God aan het werk te zien in het verleden, kenmerkt het geestelijke groeistadium van vaderschap. Maar ook, ongeacht omstandigheden in het heden, dat ze blijven geloven dat de Schepper ‘iets nieuws’ aan het doen is voor de toekomst.

 • Bijbelpassages: 1 Joh. 2:12-14; 1 Pet. 5:10; Ex. 3:13-14; Ps. 31:16; Ex. 33:18-19; Jer. 29:11; 15:14-18; Jes. 43:18-19; Pred. 3:1-8, 11; 1 Kor. 2:9-10; Genesis 50:20.
 • Info & Sponsoring: https//saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen en opmerkingen: podcast@saintk9.com

Het bloed van de Eeuwige Vader bepaalt jouw ID

Een nieuw jaar. Nieuw bloed. Dit keer een extra lange aflevering waarin duidelijk wordt op welke manier God in Zijn rol als Vader jouw identiteit vormt en bevestigd.

Vanaf de hof van Eden tot de de hof van Getsemane, tot uiteindelijk de spreekwoordelijke hof-van-heden, klinkt de stem van de Schepper door in het bloed waar Hij leven in blies. Niet dat wij een complete bloedtransfusie hebben gekregen, maar wel dat wij aanspraak mogen maken op het bloed van het Lam waardoor een Eeuwig Verbond tot stand kwam dat afrekende met ons verleden, ons heden bekrachtigde en onze toekomst overwinnend verzegelde.

 • Bijbelpassages: 1 Joh. 2:12-14; Gal. 3:28-29; Psalm 139: 13-14; Lev.17:11; Heb. 13:20-21; Openb. 12:10-11; Ps. 31:16; Openb. 13:8; Gen. 2:7; Rom. 8:11; 2 Kor. 3:6; Gen. 4:10; Joh. 1: 1-14; 1 Kor. 15:45; Heb. 1:3; Lk. 22:43-44; Lk. 22:63; Jes. 50:6; 52:14; Fil. 2:13; Jes. 52:14; Ps. 139:14; Jes. 53:5; Jes. 29:11; Ps. 116:8; Efe. 3:15
 • Info & Sponsoring: https://saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen of opmerkingen: podcast@saintk9.com

Vaderschap, omdat Onze hemelse Vader geen moeder is

Op de valreep van het nieuwe jaar, kijken we naar het derde en laatste stadium in onze groei naar de volwassenheid van Christus: vaderschap.

Benaiah legt het verschil tussen vaders en pappa’s. Daarbij strijkt hij de feministische theologie en hedendaagse woke-cultuur tegen de haren in, door te stellen dat we van God géén moeder te maken.

Een aflevering die inzoomed op de vaderlijke rol van verantwoordelijkheid en zelfopoffering.

 • Bijbelpassages: 1 Joh. 2:12-14; Ef. 4:13-15; Joh. 17:6, 12, 25-26; Gen. 1:27; Matt. 23:37; Joh. 14:9; Jes. 9:5; Kol. 1:15-20; 1 Tim. 2:14; Gen. 3:22; Rom. 5:19; Efe. 5:23-33; Mt. 28:19.
 • Info & Sponsoring: https://saintk9.com
 • Vragen, aanvullingen of opmerkingen: podcast@saintk9.com