Als in de dagen van Noach en Lot

Het hek is van de dam

We zijn amper 3 maanden verder nadat ik schreef over Dolly, druiven en gemodificeerde tweelingen. Inmiddels is er meer dan een enkel schaap over de dam. Het complete hek is zojuist weggeblazen.

Afgelopen week onthulde een internationaal team van wetenschappers in de Cell Journal hun succesvolle poging om een stabiel embryo van een makaak-aap en een mens te ontwikkelen. Een experiment dat volgens hun eigen zeggen, belangrijke gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling en vervanging van organen. Men wijst daarom op de zogenaamde ‘chimerische competentie’ van menselijke stamcellen (daarover zo meer). Opvallend genoeg overleefden de geïmplanteerde, menselijke cellen niet alleen, ze vermenigvuldigden zich en begonnen verschillende cell-lijnen te ontwikkelden binnen de samengestelde embryo’s.

Maakt wetenschap beter?

De onmiddellijk vraag rijst natuurlijk: Moeten we dit pad wel in willen slaan? En waarom zouden wetenschappers dit willen doen?

Volgens de onderzoekers helpt dit om ‘de menselijke ontwikkeling en evolutie van primaten te begrijpen’. Daarbij benadrukte de leider van het onderzoek: ‘Wat we willen, is vooruitgang boeken voor de mensen die ziek zijn.’ Het wordt vooral gezien als een veelbelovende strategie om organen en weefsel te genereren voor transplantatie.

Alle nobele intenties daargelaten, kan men zich afvragen of dit soort levensreddende transplantatie-technieken de vele ethische bezwaren overstijgt. Dat dit experiment alleen in China mocht worden uitgevoerd, wijst misschien al op een ethische grensverlegging.

Ook is het duidelijk dat de wetenschappelijke verantwoording sterk leunt op een evolutionair gedachtengoed (lees: de mens stamt af van de apen) en het zet daarmee de Schepper buiten spel. En dan met name Zijn waarschuwing om soorten überhaupt niet te mixen (Lev.19:19).

Terecht vragen kritische wetenschappers zich af wat er gebeurt als deze stamcellen ontsnappen. Wat als deze menselijke neuronen vormen in het brein van het dier? Zou het dan bewustzijn ontwikkelen? En wat gebeurt er als deze stamcellen zich ontwikkelen tot zaadcellen?

Beestachtige wetenschap

Eschatologisch is deze ontwikkeling helemaal veelzeggend. Hiermee is namelijk een baanbrekende chimaera ontwikkelt: een organisme of weefsel dat is opgebouwd uit (minstens) twee verschillende DNA-sets. Die term verwijst naar mythologische wezens die uit meerdere dieren zijn gevormd (afgeleid van de Griekse Chimera, een mythologisch, vuurspuwend monster).

Hoewel de moderne mens geconditioneerd is dit soort wezens tot het rijk der fabelen te verbannen, lijkt de wetenschap nu toch onverwacht een brug te slaan. Natuurlijk is er nog een weg te gaan van het petrischaaltje uit het lab naar de Planet of the Apes, maar kritische wetenschappers maken zich niet voor niets zorgen.

En wij als christenen? Wel, wij hebben natuurlijk nog een monsterlijk beest te verwachten… Al wil het niet zeggen dat Openbaring 13 een letterlijke chimaera beschrijft (beeldspraak is aannemelijker). Toch heeft de ontwikkeling zeker een apocalyptisch tintje.

Niets nieuws onder de zon

We zijn hiermee namelijk letterlijk weer terug bij af. In het licht van de laatste dagen voor de wederkomst van Christus, is de link met Genesis 6 namelijk gauw gelegd. Toen liepen er immers ook allerlei halfsoorten op aarde rond. Niet ontworpen in een lab, maar wel vanwege eenzelfde DNA-mix.

De Bijbel en daarin geciteerde geschriften geven als oorzaak de zonde van de gevallen engelen. Die leerden de mens van alles wat leidde tot een perverse, gewelddadige wereld (Gen. 6:11-13). Hun seksuele omgang met de dochters van de mens (Gen. 6:1-4) bleek daarbij een succesvolle strategie om het beeld van de Schepper te doen verdwijnen uit de schepping. Gods profetie dat de vrouw een Messias zou voortbrengen die satan ‘de kop’ zou ‘vermorzelen’ (Gen. 3:15-16), speelde onze tegenstander daarbij ongetwijfeld door het hoofd. Vandaar ook dat hij in een toekomstig eindtijd scenario, zal doen alsof hoofdwonden helemaal niet zo fataal hoeven te zijn… (Openb. 13:3).

De link met het mens-aap embryo van 2021

In de tijd voor de zondvloed vulde de wereld zich met deze half-mens, half-engelen kinderen. Reuzen, die bekend stonden als ‘geweldenaars’ en ‘mannen van naam’. Getuige de vele archeologische vondsten en afbeeldingen, bleef het niet bij die twee soorten: ze mengden zich ook met dieren. Om die reden kwam het oordeel van God over héél de schepping. Inclusief vogels en dieren. Het speet God zelfs dat Hij hen allen had gemaakt (Gen. 6:7), zo bar was het.

Alle vlees was volgens de Hebreeuwse grondtekst hamas, wat in het Hebreeuws zoveel wil zeggen als: ‘wreed’, ‘onrechtvaardig’ en ‘beschadigd’.

Van Noach wordt echter gezegd dat hij ‘oprecht’ was (Gen. 6:9); tamim in het Hebreeuws, wat ‘schuldeloos’, ‘onaangetast’ en ‘compleet’ betekent.

Dit laatste spreekt niet alleen van morele puurheid, maar word ook gebruikt als aanduiding voor dieren die werden geofferd aan God (Ex. 12:5). Zij moesten vlekkeloos en onaangetast zijn, zonder verontreiniging of gebreken.

In een verschrikkelijk krachtenveld van engelen en halfsoortige mutanten, zag de Heere God kennelijk maar één oplossing: alles verwoesten en behouden wat nog onaangetast was zoals Hij het had geschapen. Niet alleen de relatie van de mens met God dreigde te verdwijnen; het DNA-behoud van de schepping, zowel mens als dier, was in gevaar. En daarmee ook de belofte van de Messias tot redding van de mens.

Vandaar dat God er specifiek voor zorgde dat alle dieren ‘naar zijn soort’ (Gen. 7:14-15) naar de ark kwamen. Vandaar ook dat Noach en zijn familie gered werden omdat zij tamim (onaangetast) waren en smetteloos wandelden te midden van een wrede wereld vol kwaad en perversiteit.

Drieluik van kwaad

Slechts weinig christenen beseffen dat het kwaad in deze wereld niet alleen kan worden toegeschreven aan de zondeval van de mens. De Bijbel beschrijft een drietal gebeurtenissen die hier debet aan zijn: de zondeval van de mens (Genesis 3), de zonde van gevallen engelen die zich mengden met de mens (Genesis 6), en wat er gebeurde bij Babel (Genesis 11) toen de mens tot ‘in de hemel’ wou reiken. En elk van deze gebeurtenissen zorgden voor een rigoureus ingrijpen van God om het kwaad in te dammen.

Gek genoeg leren we onze kinderen over David en Goliat, en de reuzen in het land Kanaän die Jozua en Kaleb moesten verslaan. Toch leggen we de link niet meer naar hun oorsprong. En dat terwijl de Bijbel duidelijk zegt: ’in die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.’ (Gen. 6:4). God oordeelde hen snel met een zondvloed.

Van de zondvloed via Babel naar Sodom

Voorbij Genesis 6 is de mens gefascineerd gebleven om een onaantastbare en onsterfelijke, supermens te worden. Het is niet voor niets het thema van menig filmscript en de zoektocht van de militair industriële complex (D.A.R.P.A.). Vandaar dat we na de zondvloed weer lezen: ‘Nimrod begon een geweldenaar op de aarde te worden’ (Gen. 10:8).

Zijn intentie werd gauw duidelijk toen zijn koninkrijk, Babel, was gevestigd. Het verlangen groeide om opnieuw toegang te hebben tot die bovennatuurlijke bron die mensen kon maken tot goden en opnieuw naam voor zichzelf te maken (Gen. 11:4). Ze wisten inmiddels waar die kennis en middelen waren te halen. Dus bouwden ze een toren om die connectie te maken. God oordeelde opnieuw. Dit keer met een spraakverwarring.

Voorbij Babel, verklaart dit ook de extreme, gewelddadige drang van ‘heel het volk’ uit Sodom, die Lots huis omsingelden waar de engelen van God fysiek zichtbaar naar binnen waren gegaan. Ongetwijfeld waren er meer vreemdelingen in de stad wezen logeren. Hun drive? ‘Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.’ (Gen. 19:4-5). Maar net als bij de eerste DNA-vervuiling, volgde op deze poging weer een verwoestend oordeel van God.

Eén volk, één taal, en alles is mogelijk

Gods reactie van God op het creëren van chimeren door gevallen engelen, was behalve een zondvloed, het stellen van een leeftijdslimiet aan de mens (Gen. 6:3). Op die manier werd de mens beperkt in zijn levenskracht en opbouw van kennis.

Toch concludeert God na de poging om via de Babelonische toren in contact te komen met de hemel: ‘Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.’ (Gen. 11:6).

Boeiend genoeg is het onze generatie gelukt om de aan ons gestelde leeftijdslimiet en gelimiteerde kennisontwikkeling te overbruggen middels internet en kwantumcomputers. En meer dan ooit wordt zichtbaar dat er een Nieuwe Wereld Orde komt, vanuit één wereldregering en met één centrale wetgeving. Met Engels als voertaal, welke de meeste mensen al machtig zijn, en Google translate die de verwarring oplost. En terwijl het internet-of-things ons allen verbindt en de DNA-code is gekraakt, lijkt inderdaad niets meer onmogelijk voor de mens.

Dagen van Noach en Lot

Boven dit alles klinkt de waarschuwing van de Heere Jezus — juist nu de mens geleerd heeft om DNA soort-overschrijdend te modificeren. Juist nu we zelfs niet schuwen het beeld van de Schepper te kruisen met dieren — ‘Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Matt. 24:37); ‘het zal zijn als ‘in de dagen van Lot…’ (Luk.17:28).

Nog even en de Heer zal de Zijnen tot Zich nemen. Maar in ons verlangen naar verlossing uit deze zieke, zondige wereld, laten we niet vergeten dat Hij binnenkort juist komt om de wereld te oordelen. Één aanleiding wordt steeds zichtbaarder: de schending van de tempel van Gods Geest in naam van wereldse wijsheid (1 Kor. 4:16-20). Maar wie durft nog te waarschuwen als dit gebeurt in naam van het genezen van mensen en het uitbannen van ziekte?

Saint K9® Blog

Publicaties, podcast transcripten
Updates, belevenissen & brainwaves

Archief

Publications