WHAT’S IN A NAME?

Saint K9® is de geregistreerde merknaam waaronder Benaiah al zijn opdrachten, diensten en uitingen produceert.

S.A.IN.T. is het Engelse woord voor ‘heilige’ en wat Benaiah’s werkveld betreft een acroniem voor:

  • Scribing (schrijfwerk);
  • Analysis (research en consultancy);
  • INspiration (podcasts, prediking, etc.); en
  • Theologistics (‘Jesudo’ (de Weg van en naar God), bewust discipelschap, contextuele exegese).

K9 is de moderne, Engelse aanduiding voor getrainde reddings- en politiehonden; afgeleid van het Latijnse woord canine voor hondachtige zoogdieren.

‘Heilige hond’ lijkt een contradictio in terminis, maar verwoordt de essentie van de reddingsactie van Christus, die heidenen heiligde en deel maakte van Zijn volk. In context van theologistiek vertolkt de getrainde K9 de noodzaak van discipelschap.

Over Benaiah…

Over Benaiah…

1
2
3
4
5
6
7
8
1

‘Doorleefd’ wil zeggen: genoeg uit leerboeken, levenslessen en littekens te putten om me in te leven, te bemoedigen, te inspireren en hopelijk te fascineren met de Schepper door het Woord.

2

Pragmatisch bijbelonderwijs is al 25 jaar mijn passie; contextuele exegese een fetish. Bij de Navigators leerde ik de kracht van discipelschap. Ik baseer dit op het loodsprincipe: ‘Be a pilot, not a pirate!

3

Wat schrijven en spreken betreft, geloof ik in de kracht van enthousiasme, diepgang en het vermogen om de Bijbel met de nodige scherpte en een knipoog terug te brengen naar toepasbare eenvoud.

4

Vanuit een Master Theology & Leadership aan de Roehampton Universiteit (Londen), specialiseerde ik mij in de effecten en implicaties van (nood)gedwongen kerkverlating en hoe hier mee om te gaan.
Onderzoek naar de oorsprong, ontwikkeling en gevolgen van (dis)functioneel leiderschap gaven mij een drive voor het promoten van doorleefd discipelschap onder vakgenoten.

5

Drastisch veranderende familieomstandigheden kluisterden mij onverwacht aan huis.
Omdat ik toch veel vraag kreeg om uit te delen in coronatijd, besloot ik Saint K9® Podcasts op te starten.

6

Na mijn studie Engels (Utrecht) en mijn theologische opleiding (V.S.), zette ik trainingsscholen en -programma’s op in landen als Nepal, Tibet, India, de Filippijnen, Mongolië en diverse landen in het Midden-Oosten.

7

Ik mag graag iets vanuit het niets van de grond trekken. Zo richtte ik Stichting All 4 One (2001) op als ‘katalysatorstichting’ om missiewerk praktisch te ondersteunen (bijv. weeshuizen, hulpprojecten, etc.) en Christformation (2007) als interdenominaal trainingsinstrument om mensen vanuit rentmeesterbesef te leren discipelen te maken.

8

Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen: mijn belangrijkste taak, uit-de-hand-gelopen-hobby, m’n voornaamste leerschool en grootste spiegel…

O ja, en ik heb een Ierse Terriër: ‘Watson’, maar die had je al gezien.

‘Doorleefd’ wil zeggen: genoeg uit leerboeken, levenslessen en littekens te putten om me in te leven, te bemoedigen, te inspireren en hopelijk te fascineren met de Schepper door het Woord.

Pragmatisch bijbelonderwijs is al 25 jaar mijn passie; contextuele exegese een fetish. Bij de Navigators leerde ik de kracht van discipelschap. Ik baseer dit op het loodsprincipe: ‘Be a pilot, not a pirate!

Wat schrijven en spreken betreft, geloof ik in de kracht van enthousiasme, diepgang en het vermogen om de Bijbel met de nodige scherpte en een knipoog terug te brengen naar toepasbare eenvoud.

Na mijn studie Engels (Utrecht) en een theologische opleiding (V.S.), zette ik trainingsscholen en -programma’s op in landen als Nepal, Tibet, India, de Filippijnen, Mongolië en diverse landen in het Midden-Oosten.

Ik mag graag iets vanuit het niets van de grond trekken. Zo richtte ik bijvoorbeeld Stichting All 4 One (2001) op (een katalysatorstichting die de praktische kant van missiewerk ondersteunt zoals weeshuizen, hulpprojecten, etc.) en Christformation (2007), een interdenominaal trainingsinstrument om mensen vanuit rentmeesterbesef te leren discipelen te maken.

Na een Master Theology & Leadership aan de Roehampton Universiteit (Londen), specialiseerde ik mij in de effecten en implicaties van (nood)gedwongen kerkverlating en hoe hier mee om te gaan.

Onderzoek naar de oorsprong, ontwikkeling en gevolgen van (dis)functioneel leiderschap gaven mij een drive voor het promoten van doorleefd discipelschap onder vakgenoten.

Drastisch veranderende familieomstandigheden kluisterden mij onverwacht aan huis.
Omdat ik toch veel vraag kreeg om uit te delen in coronatijd, besloot ik Saint K9® Podcasts op te starten.

Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen: mijn belangrijkste taak, uit-de-hand-gelopen-hobby, m’n voornaamste leerschool en grootste spiegel…

O ja, en ik heb een Ierse Terriër: ‘Watson’, maar die had je al gezien.